Omega Konsultant > ekspertyzy, odszkodowania

Rzetelna pomoc

Wyższe odszkodowania

Szczegółowe ekspertyzy

Artykuły i wiadomości

Samochód zastępczy na cały okres naprawy

Samochód zastępczy na cały okres naprawy

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) we współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przygotowała wytyczne dotyczące sposobu rozpatrywania roszczeń w zakresie wynajęcia pojazdu zastępczego, zgłaszanych w szkodach likwidowanych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Przyjęcie przez zakłady ubezpieczeń opisanych zasad gwarantuje klientowi jednolity sposób podchodzenia do kwestii pojazdu zastępczego w każdym towarzystwie ubezpieczeń w Polsce.
Dokument ten wyjaśnia, jakie okoliczności ubezpieczyciel weźmie pod uwagę, oceniając roszczenie o pojazd zastępczy, a także w jaki sposób wyznaczy długość okresu, za który pokryje koszty najmu pojazdu. Klient, który zapozna się z wytycznymi, będzie w stanie na bieżąco oceniać, w jakim zakresie może liczyć na zwrot poniesionych kosztów.

Na temat pojazdu zastępczego wypowiedział się  22 listopada Sąd Najwyższy, odpowiadając na pytanie prawne sądu Okręgowego w Katowicach i podjął uchwałę (III CZP 76/13) następującej treści:
„Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego w okresie niezbędnym do nabycia innego pojazdu mechanicznego, jeżeli odszkodowanie ustalone zostało w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością pojazdu mechanicznego sprzed zdarzenia powodującego szkodę a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym, którego naprawa okazała się niemożliwa lub nieopłacalna (tzw. szkoda całkowita)”.

Źródło: www.piu.org.pl‎, www.gu.com.pl

<< Wróć do poprzedniej strony

 
Wykonanie megano.pl; kampanie reklamowe AdWords adwords.radom.pl; powered by GetSimple