Omega Konsultant > ekspertyzy, odszkodowania

Rzetelna pomoc

Wyższe odszkodowania

Szczegółowe ekspertyzy

Usługi, pomoc i konsultacje

Pomożemy Ci odzyskać odszkodowanie:

 • pomoc w określeniu / wskazaniu sprawcy szkody,
 • ustalanie zakładu ubezpieczeń sprawcy szkody,
 • zgłaszanie szkody w imieniu poszkodowanego,
 • pomoc w ustalaniu stanu zdrowia po wypadku,
 • ustalanie wysokości świadczeń w związku ze szkodą na osobie,
 • ustalanie wysokość i okres płatności renty powypadkowej,
 • gromadzenie materiału dowodowego w postępowaniu likwidacyjnym,
 • pomoc w prowadzeniu postępowania sądowego.

Przeprowadzimy skuteczne dochodzenie odszkodowań:

 • weryfikacja wysokości przyznanego odszkodowania (!),
 • odwołania od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego lub sprawcy szkody,
 • weryfikacja opinii rzeczoznawcy.

Omega Konsultant to Gwarancja Skuteczności!
Zadzwoń: 601 956 591


Sprawdzimy dla Ciebie:

 • zasadność regresu zakładu ubezpieczeń,
 • wysokość przyznanych odszkodowań i świadczeń,
 • prawidłowość procesu likwidacji szkody.

Opracujemy:

 • ekspertyzę budowlaną / pożarniczą,
 • rekonstrukcję wypadku,
 • pozew sądowy oraz inne pisma procesowe w sprawie roszczeń odszkodowawczych.

Zajmujemy się:

 • Likwidacją szkód wyrządzonych Tobie lub innym przez osoby ubezpieczone i nieubezpieczone.
 • Likwidacją szkód z ubezpieczeń:
  • komunikacyjnych, samochodowych
   • odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów (OC),
   • autocasco (AC),
   • następstwa nieszczęśliwych wypadków (NW)
  • domu / mieszkania
   • ogień i inne zdarzenia losowe,
   • kradzież
  • rolnych
   • odpowiedzialność cywilna rolników,
   • budynki gospodarcze,
   • uprawy

Szybka konsultacja odszkodowania! Bez ryzyka!
Zadzwoń: 601 956 591


Udzielimy odpowiedzi na pytania związane z dochodzeniem odszkodowań i roszczeń:

 • Kto odpowiada za szkodę?
 • Czy towarzystwo ubezpieczeń prawidłowo wyliczyło wysokość szkody?
 • Co to jest szkoda całkowita i kiedy występuje?
 • Jakie świadczenia są należne osobom bliskim po zmarłym w wyniku wypadku?
 • Co Ci się należy jeżeli jesteś poszkodowany w wypadku?
 
Wykonanie megano.pl; kampanie reklamowe AdWords adwords.radom.pl; powered by GetSimple