Omega Konsultant > ekspertyzy, odszkodowania

Rzetelna pomoc

Wyższe odszkodowania

Szczegółowe ekspertyzy

Artykuły i wiadomości

Potrącenia amortyzacyjne

Potracenie amortyzacyjne zwane również merkantylną utratą wartości, to wykazywane procentowo potrącenie wartości części auta, koniecznych do jego naprawy w związku ze szkodą z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

„Czy w świetle art. 363 § 1 k.c. w związku z 361 § 2 k.c., poszkodowany dochodzący roszczenia w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych może domagać się w przypadku uszkodzenia pojazdu mechanicznego, w którym zachodzi konieczność wymiany uszkodzonych części, aby należne odszkodowanie zostało ustalone w oparciu o ceny nowych części bez potrąceń amortyzacyjnych?"

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego III CZP 80/11 z dnia 12 kwietnia 2012r., zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania uwzględniając w kosztorysie koszt nabycia części zamiennych nowych bez potrąceń amortyzacji.

Sąd Najwyższy uznał iż:
„Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.”

Źródło: www.rzu.gov.pl

<< Wróć do poprzedniej strony

 
Wykonanie megano.pl; kampanie reklamowe AdWords adwords.radom.pl; powered by GetSimple