Omega Konsultant > ekspertyzy, odszkodowania

Rzetelna pomoc

Wyższe odszkodowania

Szczegółowe ekspertyzy

Pomożemy Ci uzyskać odpowiednie zadośćuczynienie

Twój bliski zginął w wypadku komunikacyjnym? Dochodzimy roszczeń, gdy śmierć nastąpiła w okresie od 3 sierpnia 1998r do chwili obecnej.

Pamiętaj, nie podpisuj ugody z zakładem ubezpieczeń bez konsultacji!
Zgłoś się do nas!

Mało kto wie, że jeżeli w wypadku zginął człowiek, o odszkodowanie można starać się również po wielu latach. Mimo że minęło nawet 19 lat od śmierci pasażera, o należne świadczenia od firmy ubezpieczeniowej kierowcy może ubiegać się nie tylko matka, ojciec, czy współmałżonek zmarłego, ale także dzieci i rodzeństwo, a nawet wnuki. Jeżeli natomiast możliwość domagania się odszkodowania już się przedawniła, to otrzymasz od nas taką informację.
Jeżeli doszło do wypadku, nie warto pochopnie podpisywać ugody z ubezpieczycielem, ponieważ zamyka to drogę do słusznych roszczeń przed sądem i to pomimo, że towarzystwo przekonuje Cię, że jest to dla Ciebie bardzo korzystne.

***

Ubezpieczyciele, niestety, zaniżają wysokość wypłacanych świadczeń za szkody osobowe, np, zadośćuczynienie za złamanie nogi. I to nawet czterokrotnie.

- mówił na jednym z portali biznesowych mecenas Aleksander Daszewski z Biura Rzecznika Ubezpieczonych. Zdaniem rzecznika, łączna suma zaniżonych odszkodowań i to wypłaconych tylko kierowcom, wynosi aż 2 miliardy złotych rocznie!

Towarzystwa ubezpieczeniowe  przyznają na ogół od 800zł do 1500zł za 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu. My uzyskujemy dwa razy tyle, a nawet więcej.

Sąd może przyznać członkowi rodziny zadośćuczynienie także wówczas, gdy śmierć bliskiego nastąpiła przed 3 sierpnia 2008r., czyli przed nowelą kodeksu cywilnego
Podstawą jest art. 448 w zw. z art. 24 kodeksu cywilnego. To sedno najnowszej uchwały Sądu Najwyższego (sygnatura akt: III CZP 32/11), która potwierdza możliwość uzyskiwania tej szczególnej rekompensaty, także za szkody powstałe wcześniej niż trzy lata temu, pod warunkiem że się nie przedawniły, a więc zanim takie świadczenie wprost wpisano do kodeksu.
3 sierpnia 2008 r., do k. c. wprowadzono po kilkudziesięciu latach przerwy przepis (art. 446 § 4 k. c.), który mówi, że obok innych świadczeń, jak np. alimenty, najbliższym członkom rodziny tragicznie zmarłego sąd może zasądzić od sprawcy odpowiednią sumę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę moralną. Nowela ta nie przewidywała jednak przepisów przejściowych, zasadniczo więc nie ma zastosowania do wcześniejszych zdarzeń.
Tymczasem Halina I., powódka w tej sprawie, straciła najmłodszą, 12-letnią córkę w wypadku samochodowym we wrześniu 1999 r. Sprawca w stanie nietrzeźwym uciekł z miejsca wypadku, został skazany na sześć lat więzienia. Inne dzieci były już dorosłe, z tym najmłodszym wiązała największe nadzieje. Pozwała PZU, w którym sprawca był ubezpieczony od OC.
Sąd rejonowy zasądził na jej rzecz 20 tys. zł tzw. stosownego odszkodowania za znaczne pogorszenie jej sytuacji życiowej (§ 3 art. 446) i jak napisał w uzasadnieniu, w kwocie tej uwzględnił aspekt niematerialny nieszczęścia. Odmówił jednak zasądzenia 15 tys. zł za straty moralne i w tym zakresie powódka złożyła apelację. Jako podstawę prawną tego drugiego żądania wskazała art. 448 w zw. z art. 24 k. c., które upoważniają do przyznania zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.
Sąd Okręgowy powziął jednak wątpliwość, z którą zwrócił się do Sądu Najwyższego, czy przepisy o ochronie dóbr osobistych pozwalają w ogóle zasądzić zadośćuczynienie, gdy śmierć bliskiego nastąpiła przed 3 sierpnia 2008r.
Sąd Najwyższy wypowiadał się już w tej kwestii. W uchwale z 22 października 2010 r. (sygn. III CZP 76/10) stwierdził, że członkom rodziny przysługuje na podstawie art. 448 w zw. z art. 24 k.c. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, gdy śmierć nastąpiła przed 3 sierpnia 2008r., a naruszonym dobrem osobistym jest więź rodzinna. Już jednak po tej uchwale zapadały inne orzeczenia. Problem jest też sporny w literaturze prawnej. Jedno ze stanowisk jest takie, że przed wprowadzeniem przepisu wprost mówiącego o zadośćuczynieniu za śmierć bliskiego pośrednio poszkodowani nie mieli takich roszczeń.
Sąd Najwyższy rozwiał te wątpliwości: sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego zadośćuczynienie pieniężne na podstawie art. 448 w zw. z art. 24 k. c. także wtedy, gdy śmierć nastąpiła przed 3 sierpnia 2008r.
Dodajmy, że obok zadośćuczynienia za śmierć zobowiązany do naprawienia szkody, w szczególności z polisy OC, powinien:

  • zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł;
  • wypłacać osobie alimentowanej przez zmarłego rentę;
  • renty mogą żądać inni bliscy, którym zmarły dostarczał środków utrzymania;
  • sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny „stosowne odszkodowanie", jeżeli nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej (art. 446 k.c.).
 
Wykonanie megano.pl; kampanie reklamowe AdWords adwords.radom.pl; powered by GetSimple